EYE Collectiebeleidsplan 2018-2021

You are here

Type: 
Guideline
Author: 
EYE Filmmuseum
Year: 
2018
Org.: 
EYE Filmmuseum
Language: 
NL
Difficulty: 
Beginner
Tags: 
Eye, Collectiebeleid
Topics: 
 

Het Eye Collectiebeleidsplan 2018-2021 geeft inzage in de werkzaamheden van Eye en de ambities op het gebied van conservering, digitalisering, restauratie en ontsluiting van filmerfgoed.

Eye heeft de afgelopen zeventig jaar een internationaal toonaangevende collectie verworven die de hele filmgeschiedenis omspant, van stille films uit de beginperiode van de cinema tot en met de meest recente Nederlandse bioscoopfilms. Voor de beleidsperiode 2018-2021 heeft Eye een aantal ambities geformuleerd met betrekking tot onze taken als schatbewaarder, gids en pionier.

Op het gebied van beheer en behoud van de collectie wil Eye zijn digitale ecosysteem verder uitbreiden en zijn beleid en de praktijk ten aanzien van digitale duurzaamheid laten toetsen.

Daarnaast zal Eye voorzieningen treffen om de huidige opslagcapaciteit en bewaaromstandigheden van de collectie nitraatfilms te verbeteren. De komende jaren zal Eye de restauratieateliers in het Eye Collectiecentrum verder professionaliseren en het team van restauratoren trainen op nieuwe disciplines.

Op het gebied van ontsluiting streeft Eye ernaar om jaarlijks twee grote restauratieprojecten te presenteren en de collectie in de volle breedte en in vernieuwende presentatievormen toegankelijk te maken.

Wat betreft research en ontwikkeling zal Eye investeren in onderzoek dwars door alle deelcollecties heen, al dan niet in samenwerking met externe onderzoekers en/of gastcuratoren.

Ten slotte ambieert Eye zich verder te ontwikkelen als een internationaal toonaangevend expertisecentrum waarbij wordt ingezet op kennisuitwisseling en samenwerking met collega-instellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Het volledige overzicht van alle ambities staat op pagina 50.